Denne side er rettet mod instruktører i foreningen.

Der findes her en masse oplysninger, du som instruktør, kan få brug for i løbet af en sæson. Vi har valgt at kalde siderne for en Håndbog for TGI-instruktører.

Ordet instruktør fremgår mange gange i håndbogen. Instruktør dækker både gymnastikinstruktører, hjælpeinstruktører, fitnessinstruktører, løbeinstruktører og andre, medmindre andet specifikt er angivet.