TGI opfordrer alle gymnastikinstruktører til at deltage i kurser, så vi til enhver tid har de bedst uddannede instruktører på egnen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig kurser hos DGI eller andre steder, skal du fremsætte dit ønske over for Gymnastikudvalget.

Hvis du ønsker at tilmelde dig kurser, som TGI afholder, skal du tilmelde dig på sædvanlig vis.

Kørsel og timer ved kursusdeltagelse

  • Deltagelse på kurser betragtes som interessetid, og der sker ikke afregning af omkostningsgodtgørelse.
  • Ved deltagelse på kurser afregnes med 2 kr. pr. km. Hvis flere instruktører kører sammen, kan der kun ske afregning til den person, som har udgiften. Det forventes, at der sker samkørsel i videst muligt omfang.

Hvis du udebliver fra et kursus, hvor TGI har betalt deltagergebyr - uden gyldig grund eller afbud - vil du blive trukket en tilsvarende værdi i din omkostningsgodtgørelse.