TGI har tre faner

  • 2 voksenfaner – 1 med guldskrift og 1 med sølvskrift
  • 1 børnefane (tændstikken)

Hvor, hvordan…

  • Fanerne opbevares i redskabsrummene under tribunen i Thyhallen
  • Du kan frit låne fanerne til opvisninger i andre foreninger
  • Instruktørerne skal selv sørge for transport af faner inkl. retur til Thyhallen.
  • Det er MEGET vigtigt, at holdene selv koordinerer, hvem der skal bruge fanerne hvornår + hvem der tager fanerne med til den pågældende hal (og retur!)
  • Fanerne skal hurtigst muligt retur til Thyhallen, så de er klar til næste opvisning

DGI-fane

  • TGI har også en DGI-fane, som bruges af landsdelsholdene
  • Instruktørerne på disse hold har selv styr på den fane

 

Der findes pudsegrej i faneposerne. Hvis der er behov for nyt pudsegrej, kan du selv supplere op, og derefter få pengene retur via blanketten ”Udlæg”.