Ansættelseskontrakt

Der skal til hver sæson indgås en kontrakt mellem dig og TGI, hvoraf bl.a. holdnavn, timesats og forpligtelser fremgår. Kontrakten skal underskrives af dig og TGI, og du får herefter en kopi.

Kontrakten opbevares af et bestyrelsesmedlem.

Ved underskrivelse af kontrakt giver du samtidig TGI tilladelse til, at dit navn, mobil, mail og billede kan anvendes digitalt og i de trykte medier.

 

Børneattest

Der skal udfyldes en børneattest, såfremt du selv er over 15 år, og er tilknyttet et hold med børn på eller under 15 år. Der kommer en besked fra Rigspolitiet i din e-boks, som du hurtigst muligt – og inden for 2 uger - skal bekræfte. Det er meget meget vigtigt!

Tilknytning til denne forening er betinget af relevant ren børneattest.

Børneattesten opbevares af bestyrelsesmedlem Tine Nilsson.

 

Gratis deltagelse på andre hold

Som gymnastikinstruktør i TGI går du gratis på andre TGI-gymnastikhold (ikke fitness). Som fitnessinstruktør i TGI går du gratis på andre TGI-fitnesshold (ikke gymnastik). Du skal tilmelde dig og betale på ordinær vis, og ved (løn)udbetalingen til jul, skal du skrive dine udgifter på time-køresedlen - dog ikke kortgebyret. Du vil herefter modtage beløbet sammen med din omkostningsgodtgørelse.

Som gymnastikinstruktør kan du søge om at få tilskud, hvis du f.eks. går på et DGI-hold.

Fitnessinstruktør kan maks. få et tilskud på 800 kr. pr. sæson, hvis du ønsker at gå på et gymnastikhold.

 

Forberedelsestid

Der udbetales ikke timer til forberedelse eller planlægning af din undervisning. Du får kun omkostningsgodtgørelse for de i programmet fastlagte timer.

 

Ekstratræninger

Hvis der er behov for lokaler til ekstratræning skal Stefanie S. Kristensen kontaktes.

Der gøres særligt opmærksom på, at der ikke gives timer eller kørsel for ekstratræninger - med mindre andet konkret er aftalt.

Husk at oprette ekstratræningen på app´en – TGI Barometer.

 

Kørsel

Der sker refusion af kørsel med 2 kr. pr. km. Der sker dog kun refusion, hvis du har mere end 10 km. i alt pr. træning fra bopæl til træningsfacilitet/kursussted + retur. Det vil sige, at du ikke får udbetalt for de første 10 km. pr. træning. Der udbetales kun for faktisk præsteret kørsel.

Hvis flere instruktører kører sammen, kan der kun ske afregning til den person, som har udgiften. Det forventes, at der sker samkørsel i videst muligt omfang.

Eksempel

Fra bopæl til træningssted er der 13 km. x 2 (hjem igen) = 26 km. i alt pr. træning.

26 km. – 10 km. = 16 km., som du kan få kørsel for.

16 km. x 2 kr. = 32 kr. pr. træning du kører.

Det er vigtigt, at din adresse altid er korrekt i Conventus, da der bliver lavet stikprøvekontroller.

 

Løn

TGI udbetaler løn/omkostningsgodtgørelse 2 gange om året. Første gang til jul og næste gang til sæsonafslutning. Du skal selv printe og udfylde en "lønseddel". Husk at skrive dit reg.nr. og kontonr. på. Afleveres eller sendes til Susanne Guld.

Der er fire forskellige satser, og det aftales konkret med TGI, hvilken sats du skal have. Din timeløn fremgår også af din kontrakt.

 1. For DGI-holdene er der ikke tale om en timeløn, men et samlet beløb, hvor der sker udbetaling af ½ til jul og ½ til sæsonafslutning.
 2. Hvis du er ene-instruktør/ansvarlig - 100 kr./t.
 3. Hvis der er aftalt ligeligt beløb til alle instruktører på holdet – 80 kr./t.
 4. Hvis du er hjælpeinstruktør og ikke har et ansvar på holdet – 60 kr./t.
 5. Hvis du forventer at komme til at tjene mere end den skattefri grænse, som pt. er på 5.850 kr. årligt, vil din timesats udgøre 175 kr. før skat.

Der kan i særlige tilfælde indgås anden aftale.

Tilfælde, hvor der ikke afregnes omkostningsgodtgørelse eller kørsel

 • Aflysning af hold på grund af egen sygdom.
 • Aflysning af faciliteter, så holdet derfor aflyses.
 • Ekstratræninger f.eks. i perioden op til opvisninger, som ligger ud over den planlagte sæson, betragtes som interessetid. Der sker heller ikke refundering af kørsel – medmindre andet er aftalt. Foreningen betaler for haltiden.
 • Hvis holdet lukkes inden for de første tre træningstider, betragtes disse timer som interessetid. Der afregnes dog for kørsel, hvis betingelserne for kørsel er opfyldt.
 • Stævner – medmindre andet er aftalt.

 

Skat

Hvis dit årlige beløb for skattefri godtgørelse overstiger 5.850 kr., skal der betales skat, arbejdsmarkedsbidrag + indbetaling til den særlige pensionsordning. Se evt. flere oplysninger på SKAT´s hjemmeside.

 

Musik og streaming

Der refunderes ikke for køb af musik, musiktjenester eller lignende.

 

Forpligtelser og forventninger

Som instruktør i TGI er du forpligtet til at forberede og afvikle hver træning på en forsvarlig og sikker måde. Du har ansvaret for, at:

 • gøre træningen spændende, varierende og udfordrende
 • skabe ro og styrke sammenholdet
 • sørge for, at alle deltager på deres niveau
 • der er en god tone på holdet
 • være en god ambassadør for vores forening
 • alle deltagere er tilmeldt via Conventus senest 1. oktober

Foreningen forventer, at du er en aktiv medhjælper ved opvisninger, stævner, arrangementer mv.

 

Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling i det første kvartal af et kalenderår. Der kommer info om tid og sted på TGI.nu og facebook.

 

Persondata og privatlovspolitik

Foreningen er underlagt persondatalovens bestemmelser. 

 

Tavshedspligt

Som instruktør i TGI er du omfattet af lovgivningen om tavshedspligt, og må derfor ikke videregive informationer om andre til uvedkommende.

 

Misligholdelse af kontrakt

I tilfælde af den ene parts væsentlige misligholdelse af kontrakten, er den anden part berettiget til at ophæve kontrakten med øjeblikkelig virkning. Afregning af omkostningsgodtgørelse og evt. kørsel vil ske snarest derefter.

TGI - Ansættelseskontrakt
TGI - Time-køreseddel
TGI - Udlæg
Frivilligstrategi
TGI - Organisationsplan
Persondata og privatlivspolitik
Prispolitik
TGI - Vedtægter