Instruktørmøder

Det er meget vigtigt, at du deltager i instruktørmøderne, da det er her, der deles mange informationer, og du kan danne et netværk med de andre instruktører. Der afholdes forventeligt 3-4 instruktørmøder (med mødepligt) på en sæson. Der kan også indkaldes til andre møder i foreningen, hvor der ikke er mødepligt.

Hvis du ikke deltager i et møde med mødepligt, og du ikke har meldt afbud, vil du blive trukket et beløb i din omkostningsgodtgørelse svarende til den bestilte forplejning til dig.

Deltagelse i møder i TGI betragtes som interessetid, hvorfor der ikke sker afregning af omkostningsgodtgørelse (timer) eller kørsel.