FRIVILLIG STRATEGI

Som frivillig i TGI, kan du forvente:

Samvær - I TGI vil du blive endelafet stort netværkaf frivillige. Mange frivillige oplever englædeved at arbejde sammen med venner og bekendte, andre en tilfredsstillelse ved at gøreen forskel, nogen vil gerne lære noget nyt og sådan ervi så forskellige. Det ervi også i TGI, og netop derfor er der plads til, og brug for alle. Det er muligt at lære nye mennesker at kende i et sundt og stærkfællesskab med stor tolerance for forskellighed.

Indflydelse - Duer altid velkommen med nye ideer. Jo flere ideer - jo sjovere bliver det i TGI. Dufår mulighed for at lære nyt, udvikle dig, tage ansvar i det omfang du ønsker og få indflydelse på, hvad der skal ske i TGI. Du vil opleve en bestyrelse og nogle udvalg, der er lydhøreogopbakkende. Vi mener endda, atvi mest af alt siger JA.

Personlig udvikling - "Frivilligt arbejde på cv'et medfører højere løn for nyuddannede." Det viser et studie fra Aalborg Universitet. "Data viser, at folk med begrænset erhvervserfaring kan få en økonomisk gevinst udafat have lavet frivilligt arbejde," siger ph.d.-studerede Hans-Peter Y. (Kilde: https://www.altinget.dk/civilsamfund/artikel/nyt-studie-frivilligt-arbejde-giver-hoejere-loen-til-nyuddannede) I TGI hardu mulighed for at udvikle kompetencer, som også er anvendelige og efterspurgte på arbejdsmarkedet. At kunne undervise, lede og guide andre er egenskaber du kan overføre direkte til dit arbejdsliv, ligesom at kunne arbejde sammen med andre i projekter, til stævner osv. eren værdsat kompentence i mange job.

Nødvendighed - TGI eren forening med over 100 kompetente ildsjæle. Foreningen lever ogudvikler sig på baggrund af disse vigtige personers engagement. Vi har brug for alle, som ønsker at støtteopomet aktivt og kulturelt foreningsliv i Thisted og omegn. Alle frivillige i TGI bidrager, med detde kan og har tid til. Uanset omduer frivillig i et udvalg, som instruktør,hjælper til ved stævner eller deltager i en af de utallige opgaver vi løfter, så erdu vigtig og værdsat. Uden frivillige var der ingen TGI. Omdu vil brug mange eller få timer, så erdu mere end velkommen.

Goder - Som frivillig i TGI vil du opleve en bestyrelse, der næsten altid siger ja, og dervedersamarbejds- og løsningsorienteret om dine idéer. Du vil opleve udvalg, som giver vejledning til undervisning og drift af dit ansvarsområde, tilbud omuddannelse og kurser, instruktørtøj, omkostningsgodtgørelse og kørselsbidrag. Du får invitationer til diverse arrangementer i foreningen ogdu kan deltage gratis på alle TGIs hold. Ansvar - instruktør - Duhar ansvar for at lede dit hold godt og sikkert gennem en sæson. Du får selvfølgelig den rette sparring, vejledning og kurser til dette.

Ansvar - udvalgsmedlem - Du skal følge dit kommisorium. Søge sparring og vejledning ved bestyrelsen, når det er relevant og ellers vejlede dit område, bedst muligt.

Vi forventer også atdu overholder deadlines med kontrakter, godtgørelsesbilagog andre relevante opgaver, der er forbundet med dit ansvarsområde som instruktør eller udvalgsmedlem.

Som frivillig ved andre opgaver skal du blot mødeop eller melde afbud, hvis du bliver forhindret.

For alle gælder det, atvi omtaler hinanden og TGI ordentligt, hjælperog støtter hinanden, så vifortsat kan have en fantastisk forening, med en sammenhold alle har lyst til at væreendel af.