TILMELD DIG TIL VORES NYHEDSBREV
DET BLIVER SJOVT!

Thisted Gymnastik- & Idrætskultur vil bruge denne information til at sende dig nyheder og tilbud. Vælg venligst hvilke kanaler, du gerne vil kontaktes på:

Bevægelse i forrige uge

timer i uge 25

Bevægelse i år

timer i alt

PRISPOLITIK

Indledning

Thisted Gymnastik & Idrætskultur (TGI) har valgt at vedtage en prispolitik, idet der har været usikkerhed blandt medlemmer vedr. begrundelser for valgt prisniveau.

Isoleret set giver gymnastikdelen i TGI ikke overskud.

Historisk set har gymnastikkontingent ikke kostet ret meget set i forhold til andre sportsgrene.

§1 – LIVSLANG GYMNASTIK

TGI prioriterer, at der udbydes gymnastikhold til alle målgrupper i alle aldre. Det prioriteres ligeledes, at der er flere instruktører på samme hold, hvis det skønnes nødvendigt.

§2 – PRISNIVEAU

TGI har valgt at have samme kontingentpris til de fleste gymnastikhold. Det betyder, at nogle hold giver underskud, og nogle hold giver overskud. Det kan være begrundet i deltagerantal, antal instruktører, redskabsbehov, lokaleleje osv.

TGI har dermed foretaget et bevidst solidarisk valg, idet store populære hold er med til at betale for hold med få gymnaster. TGI mener det er vigtigt, at der er tilbud til alle.

§3 - UDGIFTER

Kontingentet indeholder udgifter til:

  • Halleje
  • Redskaber og reparationer
  • Stævneudgifter
  • Arrangementer
  • Instruktøruddannelse
  • Omkostningsgodtgørelse og kørsel til instruktører
  • Instruktørpleje
  • Opvisningstøj til børnehold

§4 - SØSKENDERABAT

TGI giver ikke søskenderabat. Søskenderabat kan ikke håndteres digitalt. Enhver behandling af denne form for rabat vil skulle foretages manuelt. TGI har ikke disse ressourcer til rådighed.

§5 – RABAT VED FLERE TILMELDINGER

TGI giver 50% rabat, hvis man tilmelder sig 2 og flere gymnastikhold.