Projekt 5000 timer

Projekt: Bevægelses-barometeret – 5000 timers bevægelse om ugen for borgerne i Thisted

Målsætning: at Thisted Gymnastik- & Idrætskultur (TGI) hver uge producerer i alt 5000 timers bevægelse.

Hvorfor? Danskerne bevæger sig generelt for lidt, og nyeste forskning fra Idrættens Analyseinstitut (IDAN) viser, at borgere bosat i mindre byer, bevæger sig ENDNU mindre! Dette på trods af at netop landdistrikterne er karakteriseret ved at have en stærk foreningskultur. 

Det vil vi med projekt ”Bevægelses-barometeret” lave om på

Hvorfor skal vi så, som idrætsforening med over 100 dygtige instruktører og utrættelige ildsjæle, ikke hjælpe til med at producere bevægelse og dermed minimere risikoen ved for lidt motion og bevægelse i befolkningen? Ja, vi ved det ikke, så nu har vi sat os for at gøre det!

Hvad? Vi vil opsøge befolkningen, der hvor de er i deres hverdag, og organisere bevægelse, der passer lige netop ind i deres hverdag.

Hele tiden skal befolkningen kunne følge med i ”Bevægelses-Barometeret”, som kommer til at kunne ses på foreningens hjemmeside.

Baggrund: TGI er inspireret af Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI)’s fælles vision, kaldet ”Bevæg dig for livet”, med målsætningen at 50% danskerne i 2025 skal være aktive i en forening, og at danskernes idrætsdeltagelse generelt skal være på 75% imod de i dag knap 65%.  Projekt ”Bevægelses-Barometeret” læner sig således op ad denne tankegang i det al bevægelse, som er organiseret af TGI, at skulle tælle med i ”barometeret” –også bevægelse for personer, der ikke nødvendigvis er medlem af TGI.

Den borgerrettede forebyggelse i forhold til at minimere skaderne ved sundhedsmæssige risikofaktorer (KRAM-faktorerne) så som dårlig kost, rygning, indtagelse af for meget alkohol og for lidt motion og bevægelse, er en opgave, der har ligget i kommunernes regi siden kommunalreformen i 2007. I mange landdistriktskommuner – også Thisted Kommune – løber sundhedspersonalet stærkt for at levere de basale serviceydelser. Sjældent er der tid og overskud til at nytænke den borgerrettede forebyggelse. Men vi er en flok frivillige, der har dette overskud!

I dag er ca. 1000 borgere i Thisted By medlem i TGI svarende til 14%

For at nå målet om 5000 timers bevægelse om ugen, skal næsten 35% af Thisted Bys knap 14000 indbyggere bevæge sig 1 time om ugen i en aktivitet, der er organiseret eller leveret af TGI. Vi skal nå de 5000 timer over en årrække. På nuværende tidspunkt aktivere vi ca. 1000 glade motionister. Vi ønsker at kunne nu ud til så mange som muligt. I løbet at de næste sæsoner vil vi ramme de 5000 timer pr uge. Denne udregning vil være et gennemsnit af alle foreningens aktiviteter, hvor i alle vores events også indgår i. 

Nyt mål for succes: Projektet er opstået, fordi vi er en forening, der tænker nyt. Traditionelt tæller idrætsforeninger deres succes på antallet af medlemmer. Vi vil gerne, med nærværende projekt, forsøge at skabe en kultur for en anden metode at måle en forenings succes på: nemlig ved at tælle timer med bevægelse! Ved i stedet at ”tælle timer” og ikke medlemmer får vi fokus på bevægelsen, som vi foretager sammen, og giver ”slip” på tanken om, at blot et medlem i sig selv er en succes.  IDANs undersøgelser tyder jo på, at de stærke foreninger i landdistrikterne ikke i sig selv er lig med masser af fysisk aktivitet og bevægelse. 

Nu vil det ikke medlemmet der med sin tilmelding giver værdi– Men faktisk  den bevægelse som deltageren foretager, der giver værdi.

Med projekt ”Bevægelses-barometeret” vil TGI med andre ord, gøre det vi er bedst til: Vi vil begejstre og med glæde give mennesker lyst til at være mere fysisk aktive, ved at skabe let tilgængelig og nem bevægelse tæt på borgernes hverdag, og derigennem sprede budskabet om vores idrætskultur, vores forening og vores sammenhold. På denne måde hjælper vi, i vores frivillige forening, kommunen med forebyggelse.

Hvordan? I projektets første fase havde vi ansat en projektleder til at opsøge institutioner, arbejdspladser, organisationer, bosteder og borgere i Thisted By med henblik på at organisere lige netop den form for bevægelse, der passer til dem. Det kan være 1 times inspiration i ”skolegårdslege” til skolebørn eller det kan være et 15 ugers forløb med 1 ugentlig times ”MGP-dans” for piger i SFO-alderen. Jo mere bevægelse jo bedre! Det kan være motion med personalet, så de er bedre rustet til at bevæge sig med deres brugere på f.eks. plejehjemmet. Det var projektlederens opgave at opsøge ”kunderne” og udvikle aktiviteter, så vi ramte alle målgrupper. Det var projektlederens opgave at finde en frivillig instruktør, der kunne instruere i den ”solgte” bevægelsesaktivitet. Derefter er det instruktørens opgave at levere og dokumentere bevægelsen.

Institutioner og virksomheder, der ønsker at samarbejde, skal tilbydes at indgå en ”Bevægelses-Barometer-samarbejdsaftale” med TGI, hvor samarbejdsorganisationerne betaler 5000 kr. om året, mod at TGI leverer 1 times aktivitet om ugen til institutionen/arbejdspladsen/skolen/organisationen af gangen. Samarbejdsrelationerne får således 20 lektioners bevægelse, om året og kan selv bestemme, hvad og hvem bevægelsen skal laves for. Projektet vil dog have nogle særlige målgrupper, hvilket fremgår senere.

Når aktiviteterne er gennemført, taster instruktøren deltagerantal og antal minutter med bevægelse ind i et dokumentationssystem, der er let at anvende, og ”Bevægelses-Barometeret” bliver på denne måde fodret og opdateret for at gøre det tydeligt, at alle deltagere er med til at bidrage til at nå målet.

I første sæson havde vi oprettet flere forskellige bevægelses-barometeraftaler. Hvilket eksempelvis er børnerytmik i en institution, gymnastik i folkeskolen, fitness KUN for kvinder og meget mere. 

TGI søger samarbejde, og ønsker at hjælpe alle med en aktiv livstil. Vores instruktører har kompetencer der spænder vidt, og derfor kan vi også, i et samarbejde med dem, tilbyde jer, lige det I drømmer om. 

I er derfor altid velkommen til at kontakter os, for at høre nærmere om jeres muligheder!